Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί cookie, για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε τη καλύτερη δυνατή εμπειρία στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookie για την απομνημόνευση των ρυθμίσεων σας και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων Διαδικτύου. Αν δεν συγκατατίθεστε στην αποστολή cookie στη συσκευή σας, αλλάξτε αναλόγως τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αν αποδέχεστε την αποστολή cookie στη συσκευή σας, κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Σημειώστε ότι μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή, απενεργοποιώντας ορισμένα ή όλα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην «Πολιτική για τα cookie».

Συμβουλές

Ελαστικά υψηλών ταχυτήτων και αγωνιστικά

04 Μαΐου 2012

Valentino Rossi

Η οδήγηση μοτοσικλέτας με υψηλή ταχύτητα απαιτεί ικανότητα, το σωστό εξοπλισμό και τις κατάλληλες συνθήκες.

Υψηλή ταχύτητα:
Η οδήγηση μοτοσικλέτας με υψηλή ταχύτητα ενέχει κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, το οποίο να συμπεριλαμβάνει σοβαρό ή θανάσιμο ατομικό τραυματισμό.

Ανεξάρτητα από τις δυνατότητες ανάπτυξης ταχύτητας και οδικής συμπεριφοράς της μοτοσικλέτας σας και των ελαστικών της, υπάρχει η πιθανότητα απώλειας του ελέγχου κατά την υπέρβαση της μέγιστης ταχύτητας είτε:
(α) αυτής που επιτρέπεται από το νόμο ή
(β) αυτής που επιβάλλεται από τις συνθήκες της κυκλοφορίας, τις καιρικές συνθήκες, το όχημα ή το δρόμο.
Κανένα ελαστικό, ανεξάρτητα από το σχεδιασμό ή το δείκτη ταχύτητάς του, δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης ταχύτητας και μια αιφνίδια αστοχία ελαστικού μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή εάν υπερβείτε τα όριά του.

Η οδήγηση με υψηλή ταχύτητα θα πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες και σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Αγωνιστικά ελαστικά:
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αγωνιστικά ελαστικά σε δημόσιους δρόμους. Τα αγωνιστικά ελαστικά είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο που τα κάνει πολύ ασταθή στις συνηθισμένες συνθήκες οδήγησης. Ακόμα, αυτά τα ελαστικά χρειάζονται υψηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας για να αποδώσουν σωστά. Αυτές οι θερμοκρασίες δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα στα νόμιμα όρια ταχύτητας.

Η οδήγηση μοτοσικλέτας με υψηλή ταχύτητα απαιτεί ικανότητα, το σωστό εξοπλισμό και τις κατάλληλες συνθήκες.