ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 62 - ΚΑΒΑΛΑ

00302510241722