ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

HALFORDS (033) COTTERIDGE

1840 PERSHORE ROAD - COTTERIDGE

01214584056

Υπηρεσίες

 • Τοποθέτηση ελαστικών
 • Πίεση ελαστικών
 • Επισκευή ελαστικών
 • Εναλλαγή ελαστικών
 • Ευθυγράμμιση ελαστικών
 • Ζυγοστάθμιση ελαστικών
 • Ανάρτηση
 • εξάτμιση
 • Φρένα
 • Μπαταρίες
 • Φώτα
 • Αλλαγή λαδιών
 • Υαλοκαθαριστήρες

Εγκαταστάσεις

 • Χώρος αναμονής