• Στιβαρή κατασκευή
  • Έλξη παντός καιρού
  • Εξαιρετική αντίσταση στην φθορά
Bridgestone Battle Wing BW501
HTSPC
MS-BELT
3D CTDM