• Έλξη, έλξη, έλξη
  • Τεχνολογία πίστας
  • Εκπληκτική πρόσφυση στις στροφές
Bridgestone Battlecross X20
Εύρεση καταστήματος Αγορά online