• Επιδόσεις μεγάλου εύρους
  • Επιπλέον πρόσφυση
  • Πρωτοφανής σταθερότητα
Bridgestone Battlecross X30
Εύρεση καταστήματος Αγορά online