• Επιδόσεις σε υψηλές ταχύτητες
  • Ασφάλεια στη βροχή
  • Εξαιρετική απόδοση στις στροφές
Bridgestone Exedra G702