• Σχεδιασμένα για μεγάλες αποστάσεις
  • Κατάλληλα για πληθώρα συνθηκών
  • Εξοπλισμός πρώτης τοποθέτησης
Bridgestone Exedra G709
Εύρεση καταστήματος Αγορά online