• Εγκεκριμένα για αγωνιστική χρήση
  • Απίστευτη πρόσφυση
  • Πραγματική πλευρική δύναμη στις στροφές
Bridgestone Gritty ED668
Εύρεση καταστήματος Αγορά online